Persónuverndarstefna Þjóðleikhússins

Persónuverndarstefna Þjóðleikhússins

Þjóðleikhúsinu er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem stofnunin meðhöndlar. Í persónuverndarstefnu Þjóðleikhússins kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn, viðskiptavinir, aðrir viðsemjendur og einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.

Ábyrgð

Þjóðleikhúsið kt. 710269-2709, hér eftir nefnt Þjóðleikhúsið eða stofnunin, vinnur eða meðhöndlar persónuupplýsingar sem stofnunin safnar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili. Þjóðleikhúsið hefur aðsetur að Lindargötu 7, 101 Reykjavík, og er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru stofnuninni. Hægt er senda skriflega fyrirspurn til fyrirtækisins um meðferð persónuupplýsinga á netfangið personuvernd@leikhusid.is

Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga

Þjóðleikhúsið safnar upplýsingum um starfsmenn, viðskiptavini, og birgja sem fyrirtækinu er skylt að varðveita í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila.

Þjóðleikhúsið safnar persónupplýsingum um viðskiptavini sína í þrennskonar tilgangi; til að veita þeim aðgang að vörum og þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga, til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum og til að miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi.

Þjóðleikhúsið safnar einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita ráðgjöf eða þjónustu hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar er möguleiki á að Þjóðleikhúsið geti ekki útvegað viðkomandi aðila vörur eða veitt þjónustu.

Miðlun persónuupplýsinga

Þjóðleikhúsið nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir. Fyrirtækið geymir aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga.

Þjóðleikhúsið miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki eða í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. Þjóðleikhúsinu er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á vegum fyrirtækisins, og þá í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru sem viðskiptavinur hefur gert samkomulag um. Þjóðleikhúsið afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná framangreindum tilgangi.

Í þeim tilfellum þegar þriðji aðili (vinnsluaðili) fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggir Þjóðleikhúsið trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Þjóðleikhúsið leigir aldrei eða selur persónulegar upplýsingar um viðskiptavini.

Öryggi gagna

Þjóðleikhúsið leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta. Þjóðleikhúsið tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja mesta öryggi gagna hverju sinni.

Persónuverndarstefna Þjóðleikhússins er endurskoðuð reglulega og stefna fyrirtækisins er að vera eins skýr og berorð um hvernig fyrirtækið safnar persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru notaðar og unnt er. Þjóðleikhúsið áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnunni hvenær sem er, án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennnd með útgáfudegi. Persónuverndarstefnu Þjóðleikhússins má finna á www.leikhusid.is. Allar fyrirspurnir um meðhöndlun persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu Þjóðleikhússins skal senda á netfangið personuvernd@leikhusid.is.

Persónuverndarstefna fyrst samþykkt 27.05.2019


------------------------------------

Persónuverndarskilmálar

Vefsvæðið leikhusid.is safnar ekki sjálfkrafa neinum persónurekjanlegum gögnum um notkun og notendur. Umferð um vefsvæðið er mæld með Google Analytics, en þær upplýsingar um notkun sem við höfum aðgang að eru ekki persónurekjanlegar.

Innsend gögn

Þegar notandi sendir okkur fyrirspurn í gegnum vefform er þar beðið um þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að við getum svarað fyrirspurninni (á borð við nafn, netfang og símanúmer).

Eftir að fyrirspurn hefur borist okkur er unnið með þær upplýsingar í samræmi við okkar vinnureglur og þess gætt að einungis þeir starfsmenn okkar sem koma að því að svara fyrirspurnum hafi aðgang að gögnunum.

Milliliður í móttöku fyrirspurna er vefkerfi þjónustuaðila okkar sem hýst er í skýjalausn innan Evrópu. Innsendum gögnum er sjálfkrafa eytt úr vefkerfinu innan 365 daga og þar fer ekki fram nein frekari söfnun eða úrvinnsla gagna.

Youtube myndbönd

Vísanir okkar í YouTube myndbönd eru þannig útfærðar að engar upplýsingar berast YouTube nema notandi smelli á spilarahnappinn. Eftir það gilda skilmálar YouTube um meðhöndlun persónutengjanlegra upplýsinga.