Persónuverndarskilmálar

Vefsvæðið leikhusid.is safnar ekki sjálfkrafa neinum persónurekjanlegum gögnum um notkun og notendur. Umferð um vefsvæðið er mæld með Google Analytics, en þær upplýsingar um notkun sem við höfum aðgang að eru ekki persónurekjanlegar.

Innsend gögn

Þegar notandi sendir okkur fyrirspurn í gegnum vefform er þar beðið um þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að við getum svarað fyrirspurninni (á borð við nafn, netfang og símanúmer).

Eftir að fyrirspurn hefur borist okkur er unnið með þær upplýsingar í samræmi við okkar vinnureglur og þess gætt að einungis þeir starfsmenn okkar sem koma að því að svara fyrirspurnum hafi aðgang að gögnunum.

Milliliður í móttöku fyrirspurna er vefkerfi þjónustuaðila okkar sem hýst er í skýjalausn innan Evrópu. Innsendum gögnum er sjálfkrafa eytt úr vefkerfinu innan 365 daga og þar fer ekki fram nein frekari söfnun eða úrvinnsla gagna.

Youtube myndbönd

Vísanir okkar í YouTube myndbönd eru þannig útfærðar að engar upplýsingar berast YouTube nema notandi smelli á spilarahnappinn. Eftir það gilda skilmálar YouTube um meðhöndlun persónutengjanlegra upplýsinga.